ABOUT US | 關於我們

"每一個國家的茶葉,都是代表着當地的歷史,文化。茶茶林會成為一個網上世界茶莊,連結各地的茶葉品牌。在我們的平台裏,將會是一張世界的茶葉藏寶地圖。我們要讓每一位客人都可以搵到自己,屬於他們的茶。"

Chris LEUNG | United Kingdom

“平時我都唔太飲咖啡 所以好自然地我日日都會飲茶。識我都知我都幾嘴刁 最叻食好野 飲好野 所以我吔揀既所有茶 都要俾我個黃金嘴試過先賣”

Natani LAAS | South Africa

“以前係南非既時候, 我吔日日都會飲博士茶, 真係由細飲到大,所以, 對於茶既品質同出產地都會有份執着. 不過, 嚟到香港一直都好難搵到好似屋企飲開咁有質素既博士茶. 所以, 我吔決定將Ouhuis 呢個牌子帶嚟香港, 同大家一齊分享好似屋企一樣既博士茶”

Vincent YU | Hong Kong

“茶係我眼中唔單止係一杯普通既飲品。佢仲可以連繫別人及自己關係的重要鎖匙。例如,我吔會同屋企人食完飯之後飲番杯茶,共享家倫之樂,又或者我吔會坐係一個舒服的地方同朋友深度傾計聊天,分享彼此的故事。所以,茶確實拉近咗人與人之間距離,令到大家都得到身體同心靈既飽足.”

"茶茶林搜羅多種各地優質茶品, 透過健康養生茶宣揚正念生活, 希望大家都可以從茶中找到一份安慰同溫暖 保持身心靈健康"